Reglament

REGLAMENT  43a CURSA DE LA SAGRERA

Preàmbul: Donada la situació de la pandèmia, l'organització adaptarà la Cursa a les mesures de prevenció de la COVID19   vigents a la data de la prova, i que seran obligatòries per a tothom, organitzadors, voluntaris, col·laboradors i participants.   Aquestes mesures es publicaran amb la suficient antelació.


CURSA DE 5 KM  i CURSA DE 10 KM

1.  La 43a Cursa de la Sagrera “que ningú t’aturi !!!” se celebra el dia 19 de Desembre de 2021 i es dóna la sortida al carrer Hondures/Josep Estivill, de Barcelona, a les 09.00 h.

2.  La participació a les curses de 10 i 5 km. està oberta a tothom. L’edat mínima per participar a la Cursa de 10 km és de 16 anys i a la de 5 km. 14 anys. Cada corredor hi participa sota la seva responsabilitat i manifesta que té prou nivell de condició física per afrontar la prova. Per als menors de 18 anys és imprescindible presentar, en el moment de la recollida del dorsal, permís patern o del tutor legal signat.

3.   La distancia és de 10 km., donant dues voltes a un circuit de 5 km., homologat per la FCA.

4.   El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

5.   La sortida de la cursa de 10 i 5 km estarà dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 km. Cada   calaix estarà identificat amb un color. Només es podrà accedir a cadascun d’ells amb el dorsal del color distintiu de   cada calaix.

6.   El temps màxim per acabar la cursa és de 01:30 h, i el temps límit per fer la primera volta serà de 45’.

7.   En el moment que el cotxe de la Guàrdia Urbana, que tanca la cursa, avança a un corredor, aquest queda desclassificat directament, i l’organització no assumeix cap responsabilitat per a garantir la seva seguretat.

8.  La inscripció té un cost de 14.-€ per a la cursa de 10 km i de 11.-€ per a la de 5 km., inclosa la llicència temporal d'activitat física d'acord amb el que disposa el Decret 58/2010 del 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya.

9.  És obligatori l’ús de xip, si no es disposa de xip en propietat (xip groc), qui vulgui participar ha d’adquirir un xip d’un sol ús, que cal retornar a l'arribada, al cost addicional de 2.-€.

10.  L’Organització es reserva el dret d’admetre inscripcions d’última hora al preu de 20.-€

11. La Cursa s’inclou dins els actes de suport a la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties mentals. Per aquets motiu la Comissió de Festes de la Sagrera destinarà un 1.-€ de cada participant per donar-hi suport.

12.  La inscripció només es podrà fer per Internet a través del web: www.cursadelasagrera.cat

13.  La inscripció només serà vàlida un cop s’ha fet efectiu el pagament.

 

         14. Un cop realitzada la inscripció, no se’n torna l’import, si la no-participació de l’atleta és per causes no imputables             a l’organització.

15.  La inscripció es tanca el 15 de Desembre de 2021 o quan s’assoleixin els 1.500 inscrits.

16.  El dorsal i el xip s’han de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.

17.  Les categories es regiran per l’any de naixement, i queden establertes de la següent manera:

                           A: 2005 fins 1982 (16 a 39 anys)

                           B: 1981 fins 1972 (40 a 49 anys)

                           C: 1971 fins ......(50 i més)

18.  L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta.

19.  Cada participant portarà al pit, el dorsal de manera visible.

20.  L’organització pot modificar el recorregut, per causes alienes o de força major.

21.  Els únics vehicles que poden seguir la prova són els expressament autoritzats per l’organització.

22.  La Cursa de la Sagrera forma part de:

§  Lliga Championchip 2020.

§  Challenge BCN10K 2020-2021.

§  Challenge 10K 2020-2021 FCA.


         23. La Cursa de la Sagrera col·labora amb l’ONG T’Acompanyem que té com a objectiu ajudar a les persones en atur a             trobar feina, oferint suport moral, formació i assessorament. En aquest sentit el lema de la cursa és: que ningú                       t’aturi!!!!    

24. Els corredors han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina  qualsevol responsabilitat respecte a això.

25. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquets reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui   prevista.

26.  Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la Cursa, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

27.  Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les dels resultats.

28. El participant, pel fet d'inscriure's a la prova, autoritza expressament a la FCA, a l'organització i els seus patrocinadors   l’ús de les imatges fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de   suport gràfic.

29. Tot tipus d’imatge que es gravi durant la Cursa, es podrà fer servir per promocionar tant la mateixa cursa, com les   activitats de la Comissió de Festes de la Sagrera.

30.  Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA).

     CATEGORIES

                                 A: 2005 fins 1982 (16 a 39 anys)

                                 B: 1981 fins 1972 (40 a 49 anys)

                                 C: 1971 fins ......(50 i més)

     Curses de Promoció

                                 D: 2006 fins 2011 (15 a 10 anys)

                                 E: 2012 fins 2015 (9 a 6 anys)

                                 F: 2016 fins 2021 (5 a 0)

 

  RECORREGUTS

  CURSA 1: 10 km. (dues voltes a un circuit de 5 km. homologat per la FCA)

 SORTIDA / ARRIBADA: Hondures/Josep Estivill – Palència – Felip II –Gran de la Sagrera – Garcilaso – Berenguer de Palou – Pl.   Dr. Cararach – Gran de la Sagrera – Portugal – Pegàs – Pacífic – Gran de la Sagrera – Garcilaso (via servei) – Monlau – Martí       Molins – Mossèn Juliana – Nobel – Vallès i Ribot – Antilles – Filipines – Garcilaso – Gran de la Sagrera – Passatge Bofarull – Ciutat   d’Elx – Costa Rica – Pare Claret – Hondures

 CURSA 1: 5 km. (una volta al circuit de 5 km. homologat per la FCA)

 SORTIDA / ARRIBADA: Hondures/Josep Estivill – Palència – Felip II –Gran de la Sagrera – Garcilaso – Berenguer de Palou – Pl.   Dr.  Cararach – Gran de la Sagrera – Portugal – Pegàs – Pacífic – Gran de la Sagrera – Garcilaso (via servei) – Monlau – Martí   Molins – Mossèn Juliana – Nobel – Vallès i Ribot – Antilles – Filipines – Garcilaso – Gran de la Sagrera – Passatge Bofarull – Ciutat   d’Elx – Costa Rica – Pare Claret – Hondures

 Curses de Promoció

 CURSA 2: 1.100 m.

 SORTIDA / ARRIBADA: Hondures/Josep Estivill – Hondures – Pare Claret – Garcilaso – Gran de la Sagrera – Hondures

 

 CURSA 3: 750 m.

 SORTIDA / ARRIBADA: Hondures/Josep Estivill – Hondures – Pare Claret – Costa Rica – Ciutat d’Elx – Hondures

 

 CURSA 4: 250 m.

 SORTIDA: Pare Claret/Hondures – Hondures – Hondures/Josep Estivill: ARRIBADA

 

 PREMIS

 Participants a les Curses de 5 i 10 Km., copa pels tres primers classificats masculins i femenins.

 Participants a la Cursa de 10 Km., copa pels tres primers classificats masculins i femenins de cada categoria, exclosos els   guanyadors absoluts.

 El lliurament de copes, a càrrec de la Regidora del Districte, Sra. Lucía Martín, i el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de   Barcelona, serà el mateix dia 20 al finalitzar l’última cursa infantil.

 INSCRIPCIONS

 Les inscripcions per a la Cursa de 10 km. i 5 km, només es podran fer per Internet, a través del web:

 www.cursadelasagrera.cat

 

 Tal i com s’indica en el reglament el cost d’inscripció és:

 Cursa de 10 Km.:

 pels corredors amb xip groc:                   14.-€

 corredors sense xip:                                16.-€

 Cursa de 5 Km.:

 pels corredors amb xip groc:                   11.-€

 corredors sense xip:                                13.-€

 

 Fora de termini:                                      20.-€

 

 Les inscripcions es tancaran a l’arribar a 1.500 participants.

 La recollida del dorsal i la samarreta tècnica serà el dissabte 18 de Desembre a l’Espai30 – Ateneu Sagrerenc (Hondures, 28-   30) de 10.00 h a 20.00 h.

 Dia adicional de recollida per a residents de fora de Barcelona (excepte d’aquells residents a L’Hospitalet del Llobregat,   Cornellà del Llobregat, El Prat del Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Viladecans, Badalona, Santa Coloma de Gramanet i Sant   Adrià del Besòs), el mateix dia de la Cursa, diumenge 19 de Desembre de les 7.30h a les 8.00h.

 Servei de Vestidors, Guarda-roba, Dutxes i Massatge al Poliesportiu Municipal La Sagrera.


 Curses de Promoció

 La inscripció a les curses de Promoció, és gratuïta, i cal fer-la a partir del 15 de novembre a:

 COMISSIÓ DE FESTES DE LA SAGRERA – www.cursadelasagrera.cat

 CENTRE CÍVIC DE LA SAGRERA “La Barraca” – c/. Martí Molins 29

 Les inscripcions per aquestes curses es tancaran a l’arribar a 300 participants.